Muvie

สั้น สั้น,ในหนัง (Perfume)

posted on 23 Jun 2011 23:00 by rome in Muvie
 
 
 
พูดถึงเรื่องตัวตน [I]
ก็นึกถึง FB 
นึกถึงสังคมเน็ตเวิร์ค 
นึกถึงสังคมพลวัตร 
ทำให้นึกได้ว่าสังคมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ผิดอะไร
เพียงแต่คนส่วนใหญ่คือประชามติ 
มันคือเหตุผลของการอยู่ร่วมกัน(มั้ง)

I
You
We
They

เอาเข้าจริงเวลาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
คนเราก็ไม่ได้ต้องการตัวตนแท้จริงอยู่แล้ว